Ramy konstytucyjne
W 1994 roku wyborcy zatwierdzili nową konstytucję, która miała zastąpić konstytucję z czasów sowieckich, która obowiązywała od 1978 roku i została znowelizowana po uzyskaniu niepodległości. Nowa konstytucja ustanowiła władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja Tadżykistanu przewiduje silną władzę ustawodawczą. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent, który pełni funkcję głowy państwa. Prezydent jest wybierany bezpośrednio na maksymalnie dwie siedmioletnie kadencje i mianuje członków gabinetu oraz sędziów sądu najwyższego, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez ustawodawcę. Szefem rządu jest premier, również mianowany przez prezydenta i zatwierdzony przez ustawodawcę.

Tadżykistan jest republiką z dwoma izbami ustawodawczymi: Zgromadzeniem Narodowym i Zgromadzeniem Reprezentantów. Ustawodawca ma prawo uchwalać i unieważniać ustawy, interpretować konstytucję i zatwierdzać nominacje na prezydenta. Wybory parlamentarne odbywają się co pięć lat w systemie mieszanym. Członkowie Zgromadzenia Reprezentantów, izby niższej, są wybierani w głosowaniu powszechnym na pięcioletnią kadencję; 41 wybieranych jest w okręgu wyborczym, a 22 w wyborach proporcjonalnych. Ośmiu członków izby wyższej, Zgromadzenia Narodowego, powołuje prezydent, a 25 jest wybieranych pośrednio przez deputowanych lokalnych na pięcioletnią kadencję. Ponadto dla każdego byłego prezydenta zarezerwowane jest jedno miejsce. Członkowie wybrani pośrednio reprezentują okręgi regionalne: pięciu pochodzi z każdego wilojatu (prowincji lub regionu), pięciu pochodzi z regionu nie posiadającego osobowości prawnej, a pięciu pochodzi z miasta Duszanbe.

Chociaż konstytucja wymienia liczne prawa i wolności obywateli, zapewnia mechanizm, dzięki któremu te prawa i wolności mogą być i są poważnie ograniczane przez prawo.

Samorząd
Kraj jest podzielony na trzy wilojaty — Sughd, Khatlon i Górski Badachszan (znany również jako Gorno-Badakhshan) viloyati mukhtori (region autonomiczny) — podczas gdy region w środku kraju pozostaje niezarejestrowany i podlega bezpośredniemu zarządzaniu rządu centralnego . Każdy viloyat lub region podzielony jest na kilka okręgów, których jest 58 na terenie całego kraju.

Sądownictwo
Do sądów najwyższych należą Sąd Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Najwyższy Sąd Gospodarczy (dla spraw handlowych) oraz Sąd Górnego Badachszanu, który sprawuje jurysdykcję nad regionem autonomicznym Górnego Badachszanu.