Tadżykistan będzie korzystał z doświadczeń rosyjskich uczelni przy szkoleniu kadr dla swojego sektora energetycznego.

Kwestie związane ze współpracą edukacyjną i naukową między obydwoma krajami były omawiane na międzynarodowej konferencji „Badania inżynieryjne, innowacje i inwestycje w sektorach energetycznym i przemysłowym”. Konferencja odbyła się w ubiegłym miesiącu w Bochtarze, stolicy prowincji Chatlon.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele szeregu rosyjskich uczelni wyższych, w tym Państwowego Uniwersytetu Tolyatti. Została zorganizowana przez Ministerstwo Energii i Zasobów Wodnych Tadżykistanu oraz Tadżycki Instytut Energetyczny. Konferencja poświęcona była perspektywom międzynarodowej mobilności akademickiej studentów i nauczycieli, realizacji sieciowych programów edukacyjnych, realizacji wspólnych prac naukowo-badawczych itp. Według szacunków ekspertów na uniwersytetach w Federacji Rosyjskiej kształci się obecnie ponad 30 tys. tadżyckich studentów.

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *