anabolic steroids steroids side effects side effects of steroids liver king steroids what do steroids do legal steroids what are steroids steroids for sale topical steroids what are steroids used for

Rada Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego 23 lutego zatwierdziła dofinansowanie w wysokości 50 milionów dolarów od Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju na rzecz Projektu Fundacji Jakości Edukacji w Tadżykistanie.

Dofinansowanie ma na celu poprawę jakości nauczania i uczenia się w szkołach średnich.

W komunikacie prasowym wydanym przez Biuro Banku Światowego w Duszanbe zauważono, że chociaż dostęp do średnich szkół ogólnokształcących w Tadżykistanie jest wysoki, efekty nauczania pozostają na bardzo niskim poziomie.

– Edukacja jest kluczową inwestycją w kapitał ludzki i jest powiązana z wyższymi płacami i wzrostem PKB – powiedział Ozan Sevimli, dyrektor krajowy Banku Światowego w Tadżykistanie.

Pierwsza część projektu będzie wspierała rozwój i wdrażanie nowych ram dla środowisk nauczania i uczenia się. Między innymi będzie obejmować aktualizację praktyk nauczania i mechanizmów zapewniania jego jakości.

Drugą częścią będzie inwestowanie w modernizację szkół, aby umożliwić zwiększenie liczby sal lekcyjnych, otwarcie nowoczesnych laboratoriów, wyposażenie w sprzęt, tak aby uczniowie Tadżykistanu posiadali nowoczesne umiejętności niezbędne w XXI wieku. Inwestycja obejmie również systemy wentylacji szkół, efektywność energetyczną oraz poprawę toalet i urządzeń higienicznych. Skorzysta z niej bezpośrednio 40 000 uczniów i 1200 nauczycieli z 65 docelowych szkół.

Trzecia część zwiększy zdolność kraju do przeprowadzania krajowych i międzynarodowych ocen, takich jak PISA (Program międzynarodowej oceny uczniów). Oceny te mają kluczowe znaczenie dla monitorowania efektów uczenia się uczniów i generowania wiarygodnych danych w celu kształtowania polityki i podejmowania dalszych decyzji.

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *