Rada Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego 23 lutego zatwierdziła dofinansowanie w wysokości 50 milionów dolarów od Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju na rzecz Projektu Fundacji Jakości Edukacji w Tadżykistanie.

Dofinansowanie ma na celu poprawę jakości nauczania i uczenia się w szkołach średnich.

W komunikacie prasowym wydanym przez Biuro Banku Światowego w Duszanbe zauważono, że chociaż dostęp do średnich szkół ogólnokształcących w Tadżykistanie jest wysoki, efekty nauczania pozostają na bardzo niskim poziomie.

– Edukacja jest kluczową inwestycją w kapitał ludzki i jest powiązana z wyższymi płacami i wzrostem PKB – powiedział Ozan Sevimli, dyrektor krajowy Banku Światowego w Tadżykistanie.

Pierwsza część projektu będzie wspierała rozwój i wdrażanie nowych ram dla środowisk nauczania i uczenia się. Między innymi będzie obejmować aktualizację praktyk nauczania i mechanizmów zapewniania jego jakości.

Drugą częścią będzie inwestowanie w modernizację szkół, aby umożliwić zwiększenie liczby sal lekcyjnych, otwarcie nowoczesnych laboratoriów, wyposażenie w sprzęt, tak aby uczniowie Tadżykistanu posiadali nowoczesne umiejętności niezbędne w XXI wieku. Inwestycja obejmie również systemy wentylacji szkół, efektywność energetyczną oraz poprawę toalet i urządzeń higienicznych. Skorzysta z niej bezpośrednio 40 000 uczniów i 1200 nauczycieli z 65 docelowych szkół.

Trzecia część zwiększy zdolność kraju do przeprowadzania krajowych i międzynarodowych ocen, takich jak PISA (Program międzynarodowej oceny uczniów). Oceny te mają kluczowe znaczenie dla monitorowania efektów uczenia się uczniów i generowania wiarygodnych danych w celu kształtowania polityki i podejmowania dalszych decyzji.

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *